Politica de Confidențialitate

Distribuie!

POLITICA DE CONFIDENȚIAlITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ȘI POLITICA DE COOKIES

Îți mulțumim pentru că ne-ai acordat încredere și pentru că de-a lungul timpului ai arătat interes pentru aricolele, serviciile și produsele Andreea Săvulescu. Vrem să te asigurăm că datele tale vor fi prelucrate în mod onest, transparent și informat, în concordanță cu schimbările și modificărilor aduse de Regulamentul (EU) general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 („GDPR”).

Astfel, dorim să te informăm cu privire la Politica de Confidențialitate, de prelucrare a datelor personale și a fișierelor cookies, așa că în continuare vei afla:

 

Cine suntem?

Ce date prelucrăm?

În ce mod colectăm și prelucrăm datele?

Cât timp păstrăm datele?

Cu cine împărtășim datele tale?

Care sunt drepturile tale legate de datele pe care le prelucrăm?

 

Cine suntem?

Andreea Săvulescu este un site partener cu Cabinet Individual de Psihologie Săvulescu Andreea-Valentina, cu sediul in Slobozia, Ialomița, str. Aleea Parcului nr. 3, Bl. B36, Sc. C, Ap. 51, având Cod Unic de Înregistrare 37514710 și cu Asociația de Dezvoltare, Evoluție și Educație-ADEE, organizație non-guvernamentală, cu sediul in București, Sector 3, Str. Drumul Murgului nr. 3, Bl. B4, Sc. A, Ap. 12, având Cod Unic de Înregistrare 37124059, ambele funcționând în conformitate cu legile din România.

Ce date prelucrăm?

În vederea livrării articolelor de pe site, a bunurilor și serviciilor comandate, a confirmării comenzilor, a informării tale privind stadiul comenzilor, oferirii de răspunsuri la email-uri legate de comenzi, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, activități administrative și de media, îți oferi consimțâmântul să ne încredințezi următoarele date cu caracter personal:

  • Nume și prenume
  • Adresă de e-mail
  • Număr de telefon
  • Adresă de domiciliu
  • Adresă de IP

Consimțământ – înseamnă acordul tău liber, specific și informat prin care accepți fără dubiu ca datele tale să fie prelucrate de către Andreea Săvulescu, în scopul pentru care îți dai acordul.

În ce mod colectăm și prelucrăm datele?

Andreea Săvulescu colectează și prelucrează datele furnizate cu consimțământul tău în scopurile pe care le vom prezenta în continuare. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului tău în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care Andreea Săvulescu va colecta și prelucra datele tale cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1. Înscrierea la newsletter 

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a te înștiința cu privire la articolele de pe site-ul Andreea Săvulescu si îți oferă și accesul la la produsele oferite gratuit. Prin intermediul newsletter-ului ești informat cu privire la produsele noastre, la campaniile de fundraising, la detalii legate de procesul psihoterapeutic, cat si cu privire la produsele si evenimentele organizate, gratuite sau contra cost. Pentru acest lucru este necesară adresa de email. Numele este folosit pentru personalizarea email-urilor și confirmarea comenzii sau a înscrierii la evenimente, numarul de telefon este folosit pentru confirmarea plasarii comenzilor sau a înscrierii la evenimente, adresa este utilizată pentru trimiterea comenzii.

2. Achizitionarea de produse

Pentru a-ti trimite produsele comandate, avem nevoie de nume și prenume, adresa de email și telefon pentru confirmarea comenzii, de adresa de domiciliu pentru a livra comanda efectuată de tine.

3. Comentarii

Când lași un comentariu pe site, colectăm datele pe care le introduci în formularul de comentarii, dar și adresa IP și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău. Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

4. Media

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe site.

5. Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe site, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și a site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an. Mai multe despre politica de cookie-uri găsești aici.

6. Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

Cu cine partajăm datele tale

Nu partajăm cu nimeni datele tale personale în scopuri publicitare sau de marketing. Pentru funcționarea eficientă a site-ului, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la tine, cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor tale. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

1.Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume;
3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail, poza unde este cazul;
8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;

 

Cât timp păstrăm datele tale?

Datele cu caracter personal furnizate de tine vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu tine, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Cum asigurăm securitatea datelor tale?

Andreea Săvulescu asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Ne angajăm să păstrăm datele tale personale în siguranță și luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru.

Depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și partenerii noștri de încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor pe care le împărtășim cu aceștia.

Ce drepturi și opțiuni ai privitor la datele tale?

Pentru a ne asigura ca ai control efectiv asupra datelor tale, dorim să te informăm cu privire la drepturile și opțiunile pe care le ai, conform GDPR:

Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a accesa datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre tine si poți cere o copie a acestora. Andreea Săvulescu poate percepe o taxă rezonabilă pentru aceasta, în funcție de costurile administrative necesare pentru furnizarea datelor.

Dreptul la rectificarea datelor. Ai dreptul de a rectifica datele tale dacă identifici că sunt incorecte, și de a le complete dacă sunt incomplete. Pentru acest lucru poți trimite email pe adresa contact@andreeasavulescu.ro

Dreptul la retragerea consimțământului (prin dezabonare sau solicitare scrisă) în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul la ștergerea datelor. Ai dreptul de a obține din partea Andreea Săvulescu ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Andreea Săvulescu are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Andreea Săvulescuîn temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Andreea Săvulescu va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când prelucrăm datele tale în baza consimțământului sau executării contractului, și în mod automat, vei avea dreptul să ne soliciți transferul datelor tale: (a) către tine sau (ii) către un alt operator indicat de tine.

Dreptul la opoziție. Ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația particulară în care te afli, în orice moment, prelucrării datelor tale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții,

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Când se actualizează această politică?

Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor este supusă modificărilor. Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele tale cu caracter personal. Versiunea modificată cât și data ultimei modificări vor fi afișate pe site.

Îți mulțumim!